Autoškola 
Hynčice  28
79395  Město Albrechtice
 
IČ 22847405
AUTOŠKO L A
 

O  firme

Výcvik

školeni  řidičů

Kondiční  jízdy

Rekvalifikace

Vrácení  ŘP

Ceník

Aktuality

Kontakty

 

Závěrečná zkouška

Termín Vaší zkoušky bude následovat v souladu se zákonem po ukončení Vašeho výcviku, a to do dvou týdnů po ukončení.

Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku zajišťuje autoškola.

Zkoušku provádí zkušební komisař  a skládá se ze 3 částí:

  • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
  • ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (pouze pro skupiny C, C+E, D, D+E)
  • zkouška z praktické jízdy

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč.

Za případnou opakovanou zkoušku se úřadu platí poplatek:

Pravidla o provozu na pozemních komunikacích       100 Kč
Ovládání a údržba vozidla 200 Kč
Praktická jízda 400 Kč

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

 

Formuláře ke stažení


Žádost (PDF)


Posudek o zdravotní
způsobilosti (RTF)

 

Údaje vyžadované § 435 odst. 1 Občanského zákoníku:
Jan Jahoda, Hynčice 26, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 22847405

www.autoskolajahoda.cz

jan.jahoda@hyncice.cz

Tel. 554 652 363

       739 160 287