Komfortní výcvik

Individuální přístup

Jedná se o nadstandardní způsob provádění výuky a výcviku. Váš učitel se Vám bude individuelně věnovat v době kterou si stanovíte. Cena kurzu je výrazně vyšší než standardní výcvik a je odvozena od ceny individuálního výcviku s přihlédnutím k vyšší časové náročnosti způsobené dojezdem za Vámi. V žádném případě nebudete používáni při jízdě jako tzv. „TAXI“ při jízdě za jiným žákem.

Začátky a konce jízd

Učitel pro Vás přijede na místo, které si Vy určíte – k Vašemu bydlišti, k Vašemu pracovišti nebo na jiné místo dle dohody. Stejně tak Vaši jízdu ukončí.

Termíny jízd

Při plánování termínů Vaší výuky a výcviku budete mít přednost.

Délka výcviku

Celková doba bude záviset především na Vás a Vašich časových možnostech.

Závěrečná zkouška

Vaše závěrečná zkouška bude provedena v nejkratším možném termínu poté, co absolvujete předepsaný počet vyučovacích hodin a budete na zkoušku připraveni.

Opravná zkouška

Vzhledem ke kvalitě přípravy kterou Vám budeme věnovat ji nebudete potřebovat. Pokud k tomu přesto dojde, nebudete za opravnou zkoušku platit autoškole žádné další poplatky a navíc od nás dostanete 2 vyučovací hodiny praktické jízdy navíc zdarma.