Učitelé

Většina učitelů naší autoškoly má řidičskou i učitelskou kvalifikaci v maximálním možném rozsahu, a tomu odpovídající zkušenosti.

Učitel Vám bude přidělen s ohledem na sladění Vašich časových požadavků a rozsahu jeho pracovní doby.

Naši učitelé provádějí výcvik ve vozidle vždy pouze s jedním žákem. Jsme toho názoru,že více žáků ve vozidle znamená narušení Vašeho soukromí a zpravidla ztrátu Vašeho času. Nezanedbatelným faktorem je i minimalizace rizika při možné dopravní nehodě.

Profily učitelů

Jan Jahoda - v  autoškole od roku 2013
Řidič skupin A,B,C,D,BE,CE,DE
Učitel od roku 2013. Skupiny B,C,D,BE,CE,DE